تازه ترین هاآخرین مطالب افزوده شده به راستینه

زیبایی

لیپولیز
  • 61

  • 0

کوچک شدن ران ها توسط لیپولیز و اندرمولوژی

لیزر لیپولیز تکنولوژی منحصر به فرد لیزر با طول موج ۱۰۶۴ به صورت پالسی است که از طریق داخل بافتی اعمال می شود و با کمک آن نتایج درخشانی در حذف چربی به دست می آید .
ادامه ی مطلب۹ ام شهریور ماه ۱۳۹۵