تازه ترین هاآخرین مطالب افزوده شده به راستینه

اطلاعات پزشکی

آسیب دیدگی ورزشی
  • 44

  • 0

آسیب دیدگی ورزشی

بروز حوادث و آسیب در ورزش ، امری اجتناب ناپذیر است و ورزشکار همواره در معرض یکسری خطرات بالقوه قرار دارد که در صورت آگاهی از علت آسیب دیدگی ورزشی و نحوه درمان صدمات ، از ناتوانایی های بعدی پیشگیری خواهد شد .
ادامه ی مطلب۱ ام مهر ماه ۱۳۹۵