تازه ترین هاآخرین مطالب افزوده شده به راستینه

اطلاعات پزشکی

زانوی پرانتزی
  • 40

  • 1

زانوی پرانتزی و کاهش دامنه حرکتی

یکی از شایع ترین تغییر شکل های زانو ، وضعیت زانوی پرانتزی است که زانوها از هم دور و قوزک های داخلی به هم نزدیک می شوند و پاها شکل پرانتزی پیدا می کنند . همه ی بچه ها در هنگام تولد و دوران کودکی ، زانوی پرانتزی دارند که به تدریج با رشد ،
ادامه ی مطلب۲۲ ام خرداد ماه ۱۳۹۵