تازه ترین هاآخرین مطالب افزوده شده به راستینه

اطلاعات پزشکی

یبوست و درمان یبوست
  • 3,319

  • 9

دلایل یبوست کدام اند؟ پیشگیری و درمان یبوست چگونه است؟

یبوست (Constipation) بیماری ای است که در آن فرد بسختی اجابت مزاج کرده و میزان دفع مدفوع کم می شود. مدت نرمال اجابت مزاج و فاصله بین آنها بین افراد مختلف متفاوت است. با اینحال عموما کم تر از سه بار اجابت مزاج در هفته یبوست نامیده می شود. هرچند یبوست گاه به گاه و
ادامه ی مطلب۱۱ ام بهمن ماه ۱۳۹۲