تازه ترین هاآخرین مطالب افزوده شده به راستینه

تغذیه و سلامتی

رها کردن دیگران
  • 45

  • 0

بپذیریم که مالک دیگران نیستیم

یکی از کارهای سخت زندگی ، فراموش کردن عزیزانی است که ما را ترک کرده اند . وقتی عزیزی را از دست می دهیم ، خشمگین می شویم و احساس ناکامی می کنیم ، زیرا این ماجرا منصفانه به نظر نمی آید . گاه قبول این حقیقت مشکل است که ایجاد روابط با دیگران یک
ادامه ی مطلب۱۱ ام خرداد ماه ۱۳۹۵