چگونه از قطره ها و پمادهای چشمی استفاده کنیم؟

قطره چشمی و پماد چشمی

برای کاربرد این داروها اگر از آیینه استفاده کنید یا فرد دیگری پماد چشمی را برای شما بمالد و یا قطره را بچکاند استفاده از آنها بسیار آسان تر خواهد بود نکات زیر قطعا در کاربرد صحیح این داروها به شما کمک میکند.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (بدون رای)
Loading...