دیدگاه 4 کاندیدای ریاست جمهوری در مورد سلامت

کاندیدا

نظام سلامت و مشکلات مردم در حوزه درمان، از جمله دغدغه های دست اندرکاران عرصه بهداشت و درمان کشور است که انتظار می رود کاندیداهای ریاست جمهوری، به این مقوله و دغدغه های مردم و بیماران، توجه نشان داده و رویکرد سلامت محور در برنامه های آن برجسته باشد.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (بدون رای)
Loading...